OBVESTILA

19. 2. 2020
PISNA OBVESTILA O ODMERI LETNEGA DOPUSTA ZA 2020

PISNA OBVESTILA O ODMERI LETNEGA DOPUSTA ZA 2020

Do 31.3.2020 ste delodajalci dolžni pisno obvestiti delavce o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Delavce lahko obvestite tudi po elektronski poti na njihov službeni elektronski naslov.

Dolžina letnega dopusta je odvisna od kriterijev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih, kolektivnih pogodbah oz. internih aktih delodajalca, pri čemer letni dopust ne sme biti krajši od 4 tednov. Minimalno število dni letnega dopusta delavca je torej odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca. To ob 5-dnevnem delovniku pomeni najmanj 20 dni letnega dopusta, ne glede na to, ali delavec dela polni ali krajši delovni čas.

Delavec, ki je zaposlen celo koledarsko leto, ima pravico do celotnega letnega dopusta. V primeru, da delavec ni zaposlen celo koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve v koledarskem letu pri delodajalcu, in sicer 1/12 za vsak mesec zaposlitve. Če bi se delavec  zaposlil npr. 1.maja, bi bil upravičen do 8/12 pripadajočega dopusta. Pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan letnega dopusta.

V kolikor delodajalec pisno ne odmeri letnega dopusta in o tem ne obvesti delavca, je v prekršku. S strani Inšpektorata Republike Slovenije za delo je lahko kaznovan z globo.

 

Vaš računovodski servis.

© zaman d.o.o. 2016 | Vse pravice pridržane | Pravno obvestilo