OBVESTILA

2. 10. 2020
POOSTREN NADZOR ZDRAVSTVENEGA INŠPEKTORATA

Opozarjamo na poostreno delo inšpektorjev in izrekanje glob kršiteljem!

Predlagamo, da se obrnete na svojega izvajalca varnosti in zdravja pri delu, ki vam bo svetoval o vseh ukrepih za spoštovanje navodil in higienskih priporočil ministrstva.

Inšpektorji preverjajo predvsem:

– nošenje zaščitnih mask delavcev pri delu s strankami,
– prisotnost ustreznih pisnih obvestil za stranke ob vstopu v prostore,
– izvajanje rednega razkuževanja nakupovalnih vozičkov in košar, naprav za vnos PIN številk in drugih površin in predmetov, ki prihajajo v stik s strankami ob opravljanju storitev – ali razpolagate z razkužilom za površine,
– namestitev razkuževalnikov pred vhodom, v notranjosti in ob izhodih iz objekta/trgovin,
– zagotavljanje 20 m2 površine na posamezno stranko,
– razdalja med čakajočimi na blagajni je najmanj 2 metra in drugo.

VIŠINA GLOBE: 400,00 do 4.000,00 EUR za fizične osebe in 4.000,00 EUR do 100.000,00 EUR za pravne osebe

© zaman d.o.o. 2016 | Vse pravice pridržane | Pravno obvestilo