Izobraževanja

Izobraževanje z IRIS d.o.o.

julij 2019

Predavanje Črta

junij 2019

Predavanje čustvena inteligenca

maj 2019

Davčni dnevi Olimje

april 2019

43. davčno izobraževalni dnevi in 8. kongres davčnih svetovalcev

 

Izobraževanje strokovnih delavcev v invalidskih podjetjih 2018 in poslovni bonton

november 2018

Poslovna stavba Kobra team d.o.o.

Seminar Učinkovita komunikacija in obvladovanje strank

september 2018

Seminar na temo kadrovska problematika

september 2018

Izobraževanje strokovnih delavcev v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih 2017

november 2017

Poslovna stavba Kobra Team d.o.o.

Izobraževanje  je bilo udeležencem v veliko pomoč pri razumevanju invalidske tematike, s katero se vsakodnevno srečujemo pri svojem delu in ponudilo možnost izboljšanja organiziranja in vodenja invalidov v delovnih procesih ter izboljšanje medsebojne komunikacije.

Program je bil namenjen mentorjem, delovnim inštruktorjem, neposrednim vodjem in drugim delavcem, ki so v okviru svojega delokroga zadolženi za uvajanje in vodenje invalidnih oseb.

 

 

 

 

Predavanje o žlahtnih kovinah 2017

februar 2017

Poslovna stavba ZAMAN d.o.o.

Izobraževanje strokovnih delavcev v invalidskih podjetjih 2016

april 2016

Izobraževanje strokovnih delavcev v invalidskih podjetjih

december 2015

Poslovna stavba Kobra Team d.o.o.

Izobraževanje je potekalo z namenom razumevanja invalidske tematike ter izboljšanja organiziranja in vodenja invalidov v delovnih procesih. Namenjeno je bilo predvsem zaposlenim v invalidskih podjetjih in se je štelo kot strokovno izobraževanje strokovnih delavcev po ZZRZI.

Gotovinsko poslovanje po novem – uvedba davčnih blagajn

december 2015

Kako poslovati z gotovino po 01.01.2016 – predstavitev zakona, ukrepov za nemoteno gotovinsko poslovanje, pravilna uporaba davčnih blagajn, uporaba vezane knjige računov po 01.01.2016.

© zaman d.o.o. 2016 | Vse pravice pridržane | Pravno obvestilo