Obvestila

Najljubše reči v mojem življenju nič ne stanejo.
Resnično jasno je, da je najbolj dragocena reč, ki jo imamo, čas.
(Steve Jobs)

29. 9. 2022
ZAPOSLITVENI OGLAS –  RAČUNOVODJA M/Ž

Če si želiš postati del uspešne računovodske ekipe, če te vodi želja po novih poslovnih izzivih in poglobitvi računovodskih znanj – dobrodošel!

Iščemo osebo – sodelavca, ki ima:

 • najmanj dve leti izkušenj na področju računovodstva, davčnega svetovanja,
 • vsaj V. stopnjo izobrazbe, smer računovodstvo, ekonomija,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • znanje uporabe MS Office, predvsem Microsoft Excel,
 • timski duh,
 • veselje za delo z ljudmi.

Delo obsega:

 • usklajevanje saldov, kompletiranje in knjiženje dospelih in izdanih računov s spremnimi dokumenti,
 • skrb za pravilno likvidacijo računov,
 • priprava dokumentacije, vodenje evidence dospelih računov,
 • reševanje reklamacij,
 • obračun plač,
 • skrb za stalno strokovno usposabljanje, poznavanje in nenehno spremljanje in učenje nove zakonodaje,
 • izdelava medletnih bilanc,
 • izdelava zaključnih računov,
 • obračun DDV in ostala računovodska dela.

Če te je oglas pritegnil, nam svoje motivacijsko pismo s priloženim CV pošlji po e-pošti na tina@zaman.si, najkasneje do 31.10.2022.

Zaman d.o.o.

14. 3. 2022
ZAPOSLITVENI OGLAS –  RAČUNOVODJA M/Ž

Če si želiš postati del uspešne računovodske ekipe, če te vodi želja po novih poslovnih izzivih in poglobitvi računovodskih znanj – dobrodošel!

Iščemo osebo – sodelavca, ki ima:

 • najmanj dve leti izkušenj na področju računovodstva, davčnega svetovanja,
 • vsaj V. stopnjo izobrazbe, smer računovodstvo, ekonomija,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • znanje uporabe MS Office, predvsem Microsoft Excel,
 • timski duh,
 • veselje za delo z ljudmi.

Delo obsega:

 • usklajevanje saldov, kompletiranje in knjiženje dospelih in izdanih računov s spremnimi dokumenti,
 • skrb za pravilno likvidacijo računov,
 • priprava dokumentacije, vodenje evidence dospelih računov,
 • reševanje reklamacij,
 • obračun plač,
 • skrb za stalno strokovno usposabljanje, poznavanje in nenehno spremljanje in učenje nove zakonodaje,
 • izdelava medletnih bilanc,
 • izdelava zaključnih računov,
 • obračun DDV in ostala računovodska dela.

Če te je oglas pritegnil, nam svoje motivacijsko pismo s priloženim CV pošlji po e-pošti na tina@zaman.si, najkasneje do 29.3.2022.

Zaman d.o.o.

 

28. 6. 2021
OBJAVA PROSTEGA MESTA RAČUNOVODJA M/Ž

Če si želite postati del uspešne računovodske ekipe, če te vodi želja po novih poslovnih izzivih in poglobitvi računovodskih znanj – vas želimo spoznati! Od vas pričakujemo znanje in izkušnje iz računovodenja in knjigovodenja, vključno z znanjem izdelave medletnih bilanc in zaključnih računov, dobro poznavanje orodij Microsoft Excel. Na voljo vam bodo vrhunska izobraževanja in priložnost za rast, prilagojeno vašim interesom!

Opis del:

 • usklajevanje saldov, kompletiranje in knjiženje dospelih in izdanih računov s spremnimi dokumenti
 • skrb za pravilno likvidacijo računov
 • priprava dokumentacije, vodenje evidence dospelih računov
 • reševanje reklamacij
 • spremljanje ustrezne zakonodaje
 • obračun plač
 • skrb za stalno strokovno usposabljanje, poznavanje in nenehno spremljanje in učenje nove zakonodaje
 • izdelava medletnih bilanc
 • izdelava zaključnih računov
 • obračun DDV
 • ostala dela po nalogu nadrejenih

Kaj pričakujemo:

 • izobrazba: vsaj V. stopnja, smer računovodstvo, ekonomija
 • znanje angleščine
 • vsaj 3 leta delovni izkušenj v računovodstvu/knjigovodstvu
 • poznavanje MS Office, predvsem Microsoft Excel

Prijavo z življenjepisom pošljite po e-pošti na tina@zaman.si, najkasneje do 8.7.2021

 

Zaman d.o.o., Ljubljanska cesta 34, 8311 Kostanjevica na Krki

26. 10. 2020
OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA “ČISTILKA”

Ponujamo zaposlitev za določen čas  – 1 mesec.

Opis del in nalog:

– čiščenje poslovnih prostorov

Minimalne zahteve:

– najmanj osnovnošolska izobrazba,

–  izpit B kategorije.

Prijavo z življenjepisom pošljite po e-pošti na tina@zaman.si., najkasneje do 29.10.2020.

 

Zaman d.o.o., Ljubljanska cesta 34, 8311 Kostanjevica na Krki

2. 10. 2020
POOSTREN NADZOR ZDRAVSTVENEGA INŠPEKTORATA

Opozarjamo na poostreno delo inšpektorjev in izrekanje glob kršiteljem!

Predlagamo, da se obrnete na svojega izvajalca varnosti in zdravja pri delu, ki vam bo svetoval o vseh ukrepih za spoštovanje navodil in higienskih priporočil ministrstva.

Inšpektorji preverjajo predvsem:

– nošenje zaščitnih mask delavcev pri delu s strankami,
– prisotnost ustreznih pisnih obvestil za stranke ob vstopu v prostore,
– izvajanje rednega razkuževanja nakupovalnih vozičkov in košar, naprav za vnos PIN številk in drugih površin in predmetov, ki prihajajo v stik s strankami ob opravljanju storitev – ali razpolagate z razkužilom za površine,
– namestitev razkuževalnikov pred vhodom, v notranjosti in ob izhodih iz objekta/trgovin,
– zagotavljanje 20 m2 površine na posamezno stranko,
– razdalja med čakajočimi na blagajni je najmanj 2 metra in drugo.

VIŠINA GLOBE: 400,00 do 4.000,00 EUR za fizične osebe in 4.000,00 EUR do 100.000,00 EUR za pravne osebe

1. 6. 2020
Obvestilo o prenehanju dejavnosti

Na podlagi drugega odstavka 75. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 65/09) izdajamo naslednje:
OBVESTILO
O prenehanju opravljanja dejavnosti.
Obveščamo vas, da
Petra Rep Bunetič s.p., davčna številka: 24437646, matična številka: 7294867000, z dnem
26.06.2020
preneha opravljati svojo dejavnost.

19. 2. 2020
PISNA OBVESTILA O ODMERI LETNEGA DOPUSTA ZA 2020

PISNA OBVESTILA O ODMERI LETNEGA DOPUSTA ZA 2020

Do 31.3.2020 ste delodajalci dolžni pisno obvestiti delavce o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Delavce lahko obvestite tudi po elektronski poti na njihov službeni elektronski naslov.

Dolžina letnega dopusta je odvisna od kriterijev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih, kolektivnih pogodbah oz. internih aktih delodajalca, pri čemer letni dopust ne sme biti krajši od 4 tednov. Minimalno število dni letnega dopusta delavca je torej odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca. To ob 5-dnevnem delovniku pomeni najmanj 20 dni letnega dopusta, ne glede na to, ali delavec dela polni ali krajši delovni čas.

Delavec, ki je zaposlen celo koledarsko leto, ima pravico do celotnega letnega dopusta. V primeru, da delavec ni zaposlen celo koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve v koledarskem letu pri delodajalcu, in sicer 1/12 za vsak mesec zaposlitve. Če bi se delavec  zaposlil npr. 1.maja, bi bil upravičen do 8/12 pripadajočega dopusta. Pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan letnega dopusta.

V kolikor delodajalec pisno ne odmeri letnega dopusta in o tem ne obvesti delavca, je v prekršku. S strani Inšpektorata Republike Slovenije za delo je lahko kaznovan z globo.

 

Vaš računovodski servis.

1. 2. 2020
UVELJAVLJANJE OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE

OBVESTILO – UVELJAVLJANJE OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE

Rok za oddajo vloge: 5.2.2020

Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave, in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti, mora najpozneje do 5. februarja 2020 vložiti »Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine«

28. 11. 2019
POLITIKA KAKOVOSTI

Vodstvo ZAMAN , vodenje poslovnih knjig d.o.o. je opredelilo politiko kakovosti:

POLITIKA KAKOVOSTI

 

Kakovost Z A M A N d.o.o. temelji na:

1. Vodstvo podjetja se zavezuje, da bo dolgoročno sledilo poslanstvu in viziji podjetja in dosegalo postavljene cilje.

2. Vodstvo podjetja bo uveljavljalo kulturo podjetja, ki temelji na kakovosti in varovanju okolja, vlaganju v ljudi in nenehne procesne izboljšave.

3. Kakovost je rezultat skupnih prizadevanj vseh zaposlenih, zato je pomembno zavedanje, da vsak delavec s svojo usposobljenostjo in odnosom do dela pomembno vpliva k uresničevanju skupnih ciljev.

4. Bistvena je kakovost notranjih procesov.

5. Podjetje stremi k izpolnjevanju in stalnem izboljševanju sistema vodenja kakovosti.

6. Cilji kakovosti in ukrepi za njihovo doseganje so sestavni del letnega poslovnega načrta.

 

Kostanjevica na Krki, 8.11.2019

Direktorica: Alenka Zaman

24. 10. 2019
Obvestilo o posledicah napak pri predlaganju REK obrazcev in njihovih popravkov zaradi pravil zapiranja terjatev s plačili

Obvestilo o posledicah napak pri predlaganju REK obrazcev in njihovih popravkov zaradi pravil zapiranja terjatev s plačili

Več na povezavi.Obvestilo_REK_1

Vaš računovodski servis

 

30. 7. 2019
Obvestilo o prenehanju opravljanja dejavnosti

Na podlagi drugega odstavka 75. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 65/09) izdajamo naslednje:
OBVESTILO
O prenehanju opravljanja dejavnosti.
Obveščamo vas, da
BOJANA FAJS S.P., davčna številka: 70576378, matična številka: 8027064000, z dnem
14.08.2019
preneha opravljati svojo dejavnost.

20. 5. 2019
OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA »POMOŽNA DELA«

Ponujamo zaposlitev za določen čas, za polni delovni čas.

Opis del in nalog:

– urejanje arhiva,

– priprava dokumentacije,

– vodenje evidence dospelih računov,

-pomoč pri urejanju spletne strani podjetja,

– druga dela po navodilih nadrejenega.

Minimalne zahteve:

– osnovnošolska izobrazba,

– dobre komunikacijske veščine in sposobnost dela v skupini.

Prijavo z življenjepisom pošljite po e-pošti na tina@zaman.si., najkasneje do 24.05.2019.

 

Zaman d.o.o., Ljubljanska cesta 34, 8311 Kostanjevica na Krki

© zaman d.o.o. 2016 | Vse pravice pridržane | Pravno obvestilo