Obvestila

Najljubše reči v mojem življenju nič ne stanejo.
Resnično jasno je, da je najbolj dragocena reč, ki jo imamo, čas.
(Steve Jobs)

28. 11. 2019
POLITIKA KAKOVOSTI

Vodstvo ZAMAN , vodenje poslovnih knjig d.o.o. je opredelilo politiko kakovosti:

POLITIKA KAKOVOSTI

 

Kakovost Z A M A N d.o.o. temelji na:

1. Vodstvo podjetja se zavezuje, da bo dolgoročno sledilo poslanstvu in viziji podjetja in dosegalo postavljene cilje.

2. Vodstvo podjetja bo uveljavljalo kulturo podjetja, ki temelji na kakovosti in varovanju okolja, vlaganju v ljudi in nenehne procesne izboljšave.

3. Kakovost je rezultat skupnih prizadevanj vseh zaposlenih, zato je pomembno zavedanje, da vsak delavec s svojo usposobljenostjo in odnosom do dela pomembno vpliva k uresničevanju skupnih ciljev.

4. Bistvena je kakovost notranjih procesov.

5. Podjetje stremi k izpolnjevanju in stalnem izboljševanju sistema vodenja kakovosti.

6. Cilji kakovosti in ukrepi za njihovo doseganje so sestavni del letnega poslovnega načrta.

 

Kostanjevica na Krki, 8.11.2019

Direktorica: Alenka Zaman

24. 10. 2019
Obvestilo o posledicah napak pri predlaganju REK obrazcev in njihovih popravkov zaradi pravil zapiranja terjatev s plačili

Obvestilo o posledicah napak pri predlaganju REK obrazcev in njihovih popravkov zaradi pravil zapiranja terjatev s plačili

Več na povezavi.Obvestilo_REK_1

Vaš računovodski servis

 

30. 7. 2019
Obvestilo o prenehanju opravljanja dejavnosti

Na podlagi drugega odstavka 75. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 65/09) izdajamo naslednje:
OBVESTILO
O prenehanju opravljanja dejavnosti.
Obveščamo vas, da
BOJANA FAJS S.P., davčna številka: 70576378, matična številka: 8027064000, z dnem
14.08.2019
preneha opravljati svojo dejavnost.

20. 5. 2019
OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA »POMOŽNA DELA«

Ponujamo zaposlitev za določen čas, za polni delovni čas.

Opis del in nalog:

– urejanje arhiva,

– priprava dokumentacije,

– vodenje evidence dospelih računov,

-pomoč pri urejanju spletne strani podjetja,

– druga dela po navodilih nadrejenega.

Minimalne zahteve:

– osnovnošolska izobrazba,

– dobre komunikacijske veščine in sposobnost dela v skupini.

Prijavo z življenjepisom pošljite po e-pošti na tina@zaman.si., najkasneje do 24.05.2019.

 

Zaman d.o.o., Ljubljanska cesta 34, 8311 Kostanjevica na Krki

25. 4. 2019
PREDSTAVITEV BREZPAPIRNEGA POSLOVANJA

PREDLOG za brezpapirno poslovanje…
E-mail in predstavitev je namenjena vsem, ki vas zanima brezpapirno poslovanje in popoln nadzor nad poslovanjem in poslovnimi procesi?
Vabim vas na predstavitev programa SOLARIA, katerega uporabljam že dobro leto pri svojem delu.
Predstavitev bo :
Ponedeljek 13.5.2019
Ob 13.00 uri
V prostorih računovodskega servisa
Prosim,če vašo udeležbo najavite na eva@zaman.si
Vaš računovodski servis.

3. 4. 2019
PREDLOG SPREMEMB ZDoh-2 IN ZPIZ-2 – NEOBDAVČEN REGRES ŽE V 2019

PREDLOG SPREMEMB ZDoh-2 IN ZPIZ-2 – NEOBDAVČEN REGRES ŽE V 2019
Vlada je na seji 28.3.2019 sprejela predloga sprememb Zakona o dohodnini in Zakona o pokojninskem ter invalidskem zavarovanju glede obdavčitve regresa za letni dopust. Predloga sprememb bosta posredovana v državni zbor, zato se pričakuje, v kolikor ne bo zapletov, da bodo spremembe zakonov objavljene v Uradnem listu najkasneje do konca maja 2019.

Predlog zajema:

1. Razbremenitev regresa s prispevki za socialno varnost in dohodnino do višine 100% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS
(kar pomeni: bruto = neto) že za leto 2019;

2. Letni limit za neobdavčitev regresa znaša 100% povprečne letne plače zaposlenih v RS (izenačitev vseh zavezancev, saj znesek povprečne mesečne plače variira). V kolikor bo delodajalec izplačal regres do neobdavčenega zneska, pa bi bil ta znesek višji od letnega limita, bo razlika obdavčena preko letne odmere dohodnine, ne pa tudi oprispevčena;

3. Izplačan regres pred uveljavitvijo – v kolikor je/bo delodajalec izplačal regres pred uveljavitvijo sprememb, je dolžan postopati skladno z obstoječo zakonodajo, torej obračunati in odvesti prispevke od regresa, ki presega 70% povprečne mesečne plače zaposlenih v RS in akontacijo dohodnine po povprečni stopnji dohodnine od enomesečnega dohodka. V teh primerih bo FURS zavezancu (delavcu) izdal posebno odločbo o vračilu dajatev po uradni dolžnosti, najkasneje do 30.8.2019 ter vrnil preveč obračunane prispevke in dohodnino najkasneje v 30 dneh od vročitve odločbe.

Naj vas še spomnimo, kakšne so obveznosti delodajalca glede regresa:

1. Delodajalec je dolžan izplačati regres za letni dopust najkasneje do 1.7.2019, podaljšan rok do 1.11.2019 velja le za podjetja v težavah (regres se lahko izplača v več delih, vendar mora biti zadnji del izplačan najkasneje do predpisanih rokov);

2. Pravica do dopusta in regresa sta neločljivo povezani – če delavcu pripada dopust, mu pripada tudi regres (koriščenje dopusta ni pomembno);

3. Regres mora biti izplačan najmanj v višini minimalne plače, višje izplačilo regresa pa je lahko predpisano s kolektivno pogodbo, pogodbo o zaposlitvi ali internim aktom (velja, kar je za delavca ugodneje).

Vir: http://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/izplacilo-regresa-v-letu-2019-bruto-=-neto-5c9cda282114e04809193da4

Vaš računovodski servis.

21. 3. 2019
OBVESTILA O LETNEM DOPUSTU

OBVESTILA O LETNEM DOPUSTU  

Odmera letnega dopusta je vsakoletna obveznost vseh delodajalcev, ki jo nalaga Zakon o delovnih razmerjih. S sklenitvijo delovnega razmerja pridobi vsak delavec tudi pravico do letnega dopusta.

 

Število dni osnovnega letnega dopusta je odvisno od posameznega delodajalca, ki pa mora pri odmeri upoštevati omejitve delovnopravne zakonodaje. Zakon o delovnih razmerjih namreč določa, da letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne. Poleg osnovnega letnega dopusta pripadajo delavcem tudi dodatni dnevi dopusta. Koliko bo teh dni, je odvisno od osebnih okoliščin posameznega delavca (starejši delavci, invalidi, delavci, ki negujejo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo), prav tako

pa lahko dodatni dnevi pripadajo delavcem tudi na podlagi kolektivnih pogodb (npr. za delovno dobo – skupno ali pri zadnjem delodajalcu, za nočno delo, za zahtevnost dela ipd.)

 

Vsak delodajalec je dolžan najkasneje do 31. marca pisno obvestiti delavce o številu dni dopusta za tekoče koledarsko leto. Delodajalec odmeri letni dopust s pisnim obvestilom oz. odločbo, ki jo vroči delavcu. Iz obvestila mora biti razviden osnovni dopust in tudi dodatni dnevi, ki pripadajo delavcu. Za delavce, ki v posameznem koledarskem letu niso zaposleni polnih 12 mesecev, pa mora ustrezno izračunati tudi sorazmerni del dopusta.

5. 3. 2019
Obvestilo o prenehanju opravljanja dejavnosti

Na podlagi drugega odstavka 75. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 65/09) izdajamo naslednje:
OBVESTILO
O prenehanju opravljanja dejavnosti.
Obveščamo vas, da
ZASTOPSTVO EGGER GORAZD KUZMAN s.p., davčna številka: 96808306, matična številka: 1777149000, z dnem
31.03.2019
preneha opravljati svojo dejavnost.

4. 3. 2019
OBVESTILO O prenehanju opravljanja dejavnosti.

Na podlagi drugega odstavka 75. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 65/09) izdajamo naslednje:
OBVESTILO
O prenehanju opravljanja dejavnosti.
Obveščamo vas, da
Marinč Jože – slikar,  davčna številka: 75217694, matična številka:1362259000, z dnem
18.3.2019
preneha opravljati svojo dejavnost.

1. 3. 2019
Minimalni prispevki so se iz 372,91 eur s februarjem povišali na 385,42 eur.

OBVESTILO

Zaradi rasti povprečne plače v Sloveniji so se v letu 2019 povišali tudi minimalni prispevki za samozaposlene.

 

Minimalni prispevki so se tako iz dosedanjih 372,91 eur s februarjem povišali na 385,42 eur.  

 

 

Zavarovalna osnova (v €)

60% povprečne plače 2018  1.008,93
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ)
– P zavarovanca PIZ 15,50% 156,38
– P delodajalca PIZ 8,85% 89,29
Skupaj PIZ 245,67
Zdravstveno zavarovanje (ZZ)
– P zavarovanca BPID 6,36% 64,17
– P delodajalca BPID 6,56% 66,19
– P (delod.) PDPB 0,53% 5,35
Skupaj ZZ 135,71
Starševsko varstvo (SV) in zaposlovanje (ZAP)
– P zavarovanca SV 0,10% 1,01
– P delodajalca SV 0,10% 1,01
– P zavarovanca ZAP 0,14% 1,41
– P delodajalca ZAP 0,06% 0,61
Skupaj SV in ZAP 4,04
PRISPEVKI SKUPAJ 385,42

 

Vaš računovodski servis

 

14. 2. 2019
OBVESTILO O prenehanju opravljanja dejavnosti.

Na podlagi drugega odstavka 75. člena Zakona o gospodarskih družbah

(Ur. l. RS, št. 65/09) izdajamo naslednje:

OBVESTILO

O prenehanju opravljanja dejavnosti.

Obveščamo vas, da

Čistilni servis Jasmin Suljić s.p., davčna številka: 54608104, matična številka: 8038074000, z dnem

28.2.2019

preneha opravljati svojo dejavnost.

11. 2. 2019
NAPOVEDI ZA ODMERO DAVKOV

NAPOVEDI ZA ODMERO DAVKOV   

Do 28.2.2019 je potrebno oddati kar nekaj napovedi za odmero davkov, in sicer:

 

·         za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem (zavezanci-fizične osebe, ki so lani fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje)

 

·         za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite.

 

·         za odmero kapitalskih dobičkov (vsi, ki so lani prodali vrednostne papirje in investicijske kupone)

© zaman d.o.o. 2016 | Vse pravice pridržane | Pravno obvestilo