Obvestila

Najljubše reči v mojem življenju nič ne stanejo.
Resnično jasno je, da je najbolj dragocena reč, ki jo imamo, čas.
(Steve Jobs)

2. 4. 2024
OBVESTILO –  kredit Ribniškega sklada

odprt razpis Ribniškega sklada imenovanemu BIZI likvidnost energija.

 • Da lahko podjetja kandidirajo je odvisno od njihove bonitete, lokacije, zadolženosti in od tega če imajo že obnovljive vire energije (sončna, biomasa)  Edini problem vidim v črpanju kredita za vašo dejavnost, ker je lahko namenjen za plačilo materiala in blaga.
 • Tudi kar se tiče pogojev okoli energije ni problem. Večina teh, ki jim bom delal vloge bo do letošnjega novembra 2024 izdelala razširjen energetski pregled podjetja in s tem zadostila pogoju Sklada. S tem bodo dosegli znižanje fiksne obrestne mere na 1,5% ali 1,00% letno. Za izdelavo razširjenega energetskega pregleda sodelujem s podjetjem GOLEA. Edino strošek izdelave je različen (od 2.500 eur navzgor). Za proizvodna podjetja je večji, ker morajo pregledati vse stroje naprave.
 • Za črpanje kredita pride v poštev samo plačilo blaga in materiala. Npr. lahko kandidirajo trgovska podjetja (dejavnost trgovina).

 

Z obmejnega področja dobijo kandidati dodatnih 10 točk. Gre pa za razpis do porabe sredstev, zato bo potrebno oddati vloge takoj 8.4., da bodo med prvimi v obravnavi.  Za oddajo bomo potrebovali medletne bilance prijavitelja na 31.3.2024

 

Prednosti kredite Ribniškega sklada so:

 • Zneski od 80.000 eur do 500.000 eur
 • Namenjen je plačilu materiala in blaga
 • Fiksna obrestna mere 1,00% ali 1,5%  oziroma 3,0% ali 3,5%
 • Ročnost do 5 let
 • Zavarovanje z menicami
 • Nakazilo denarja na TRR podjetja
 • Črpanje do 30.1.2025 v kolikor gre za znižano obrestno mero 1,00% oziroma 1,50%

Za vsa pojasnila smo na razpolago pri nas v pisarni ali spodaj kontakt kolega Simona.

mag.Simon Debenjak univ.dipl.ekon

Podjetniško in poslovno svetovanje Simon Debenjak s.p .
Kozana 63, 5212 Dobrovo v Brdih

Gsm: 040 747 565

simon.sp@siol.net
www.debenjak-invest.si

28. 3. 2024
OBVESTILO – Izvajanje plačilnih storitev na dan 29. marca 2024

V petek, 29. marca 2024, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

 

Rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo v petek, 29. marca 2024, se ne prenese na naslednji delovni dan. To pomeni, da je obveznost zavezanca, ki zapade pri Finančni upravi 29. marca 2024, pravočasno poravnana, če je plačana 28. marca 2024.

 

Skladno s tem tudi Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) v petek, 29. marca 2024, ne bo izvajala:

 • plačilnih storitev za proračunske uporabnike,
 • storitev negotovinskega plačevanja obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam.

 

Vaš računovodski servis.

28. 2. 2024
OBVESTILO – ZVIŠANJE PRISPEVKOV ZA SAMOZAPOSLENE OD 1.2.2024

Prispevki za samozaposlene so vezani na višino povprečne plače v Sloveniji. V primerjavi z letom 2023, se je povprečna letna plača zvišala za 197,03 eur in znaša 2.220,95 eur bruto.

Z višjo povprečno plačo pa se zvišajo tudi minimalna in maksimalna osnova za prispevke.

 

Nova minimalna zavarovalna osnova znaša 1.332,57 eur, mesečni prispevki bodo po novem minimalno 544,04 eur (do sedaj 498,87 eur).

 

Nova maksimalna zavarovalna osnova je 7.773,33 eur. To pomeni, da maksimalni prispevki za samozaposlenega v letu 2024 znašajo 3.004,40 eur (do sedaj 2.740,97 eur).

 

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – FEBRUAR 2024
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR   Prehodni davčni podračun Referenca 60 % PP** 3,5 PP***
  1.332,57 7.773,33
2.220,95    
Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 206,55 1.204,87
Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 117,93 687,94
Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 324,48 1.892,81
Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 84,75 494,38
Obvezni zdravstveni prispevek pavšalni znesek 35,00 35,00
Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 87,42 509,93
Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 7,06 41,20
Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 214,23 1.080,51
Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,33 7,77
Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,33 7,77
Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,66 15,54
Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,87 10,88
Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,80 4,66
Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,67 15,54
Skupaj drugi prisp. 5,33 31,08
PRISPEVKI SKUPAJ 544,04 3.004,40

Vir: Finančni urad RS

Vaš računovodski servis.

2. 2. 2024
OBVESTILO – PAVŠALNI PRISPEVKI ZA POPOLDANSKI S.P. V LETU 2024

Znana je višina pavšalnih prispevkov za popoldanski s.p. za prvo trimesečje 2024. Predvidoma marca, bo objavljena še višina prispevkov za obdobje po 1.4.2024.

2023 Januar 2024 Februar 2024 Marec 2024 April do december 2024
Prispevek PIZ 42,19 42,19 42,19 42,19 Še ni znano
Prispevek ZZ 42,91 46,87 46,87 46,87 46,87
SKUPAJ 85,10 89,06 89,06 89,06 Še ni znano

 

Vaš računovodski servis

2. 2. 2024
OBVESTILO – UVELJAVLJANJE OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE

Rok za oddajo vloge: 5.2.2024

Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave, in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti, mora najpozneje do 5. februarja 2024 vložiti »Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine« (Obrazec z navodili je v priponki).

Vlogo je mogoče v pisni obliki oddati na svoj pristojni finančni urad (osebno ali po pošti), mogoča pa je tudi oddaja preko mobilne aplikacije eDavki ali preko spletnega sistema eDavki (Navodila: https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=vzdrzevani_druzinski_clani_fo).

Vlogo lahko zgolj preko eDavkov oddate do 20. februarja 2024.
Vlogo v papirnati obliki je mogoče oddati do 5. februarja 2024.

Na mobilni aplikaciji eDavki in na spletnem portalu eDavki je na voljo predizpolnjena vloga.

Prav tako vam je na spletni strani FURS-a na voljo program za testni izračun dohodnine ( https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Documents/New_Doh_Odm.aspx).

Vir: https://www.gov.si/novice/2024-01-04-uveljavljanje-posebne-olajsave-za-vzdrzevane-druzinske-clane-pri-odmeri-dohodnine-za-leto-2023/

Vaš računovodski servis

24. 1. 2024
OBVESTILO – Minimalna plača s 1.1.2024 višja

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljenim od 1. januarja 2024, znaša 1.253,90 EUR. Povišala se je za 50,54 eur bruto.

Iz minimalne plače so izključeni VSI dodatki (minulo delo, stimulacija, dodatek za nočno, popoldansko delo … ).

S 1.3.2023 se bo posledično povišal znesek najnižje bruto urne postavke začasnega in občasnega dela dijakov in študentov ter upokojencev, predvidoma iz 6,92 EUR na 7,21 EUR.

Obračun minimalne plače, brez stroškov prehrane in prevoza:

Bruto osnova za obračun prispevkov: 1.253,90 €
Splošna davčna in ostale olajšave: 416,67 €
Prispevki za soc. varnost skupaj (22,10 %): 277,11 €
OZP 35,00 €
Osnova za dohodnino: 525,12 €
Dohodnina: 84,02 €
Neto plača: 857,77 €
Prispevki za soc. varnost skupaj (16,10 %): 201,88 €
SKUPNI STROŠEK DELODAJALCA: 1.455,78 €

 

Vaš računovodski servis.

22. 1. 2024
OBVESTILO – OZP Obvezni zdravstveni prispevek

OBVEZNO NAM SPOROČITE, ČE VAM ALI VAŠIM ZAPOSLENIM PRISPEVEK OZP KRIJE MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS.

Z njihove strani je OZP krit vojnim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja. Prosimo posredujte odločbe o kritju OZP prispevka s strani Ministrstva. Ta informacija je pomembna, da se posameznikom ne bo OZP odtegoval dvakrat. Tudi če imate kakršnokoli drugo odločbo vezano na ta prispevek, nam jo prosim posredujte.

 

S 1. januarjem 2024 je namesto prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja, ki se je s koncem leta ukinil, uveden obvezni zdravstveni prispevek (OZP).

Prvi OZP bo treba plačati za januar 2024, znašal pa bo 35 evrov mesečno. To pomeni, da se OZP prvič obračuna pri januarskih plačah in prispevkih samozaposlenih, ki zapadejo v plačilo februarja.

Zavarovalne police za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki smo ga plačevali do sedaj, bodo z novim letom avtomatsko prenehale veljati, zato glede tega zavarovancem ni treba storiti ničesar.

 

Kako OZP vpliva na plačo?

Obvezni zdravstveni prispevek spada med prispevke delojemalca (do sedaj 22,1%). To pomeni, da bo prispevek v višini 35 eur odtegnjen od bruto plače, hkrati pa bo zniževal osnovo za dohodnino.

Strošek plače, če se delodajalec ne odloči za zvišanje neto plače, se ne spremeni.

 

Kako OZP vpliva na prispevke samozaposlenih?

Obvezni zdravstveni prispevek prispevke samozaposlenih poviša za 35 eur. Primer: Zavezancu, ki je do sedaj plačeval mesečne prispevke v višini 500 eur, se strošek prispevkov v 2024 poviša na  535 eur.

 

OZP se bo usklajeval na letni ravni. 35 eur velja do februarja 2025, nato pa se bo znesek enkrat letno usklajeval z rastjo povprečne bruto plače v preteklem letu.

Več lahko preberete na:

https://www.gov.si/novice/2023-12-29-z-novim-letom-prihaja-obvezni-zdravstveni-prispevek/

https://www.zpiz.si/cms/content2019/plailo-obveznega-zdravstvenega-prispevka–od-prej

Vaš računovodski servis

4. 1. 2024
OBVESTILO – OZP Obvezni zdravstveni prispevek

S 1. januarjem 2024 je namesto prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja, ki se je s koncem leta ukinil, uveden obvezni zdravstveni prispevek (OZP).

 

Prvi OZP bo treba plačati za januar 2024, znašal pa bo 35 evrov mesečno. To pomeni, da se OZP prvič obračuna pri januarskih plačah in prispevkih samozaposlenih, ki zapadejo v plačilo februarja.

Zavarovalne police za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki smo ga plačevali do sedaj, bodo z novim letom avtomatsko prenehale veljati, zato glede tega zavarovancem ni treba storiti ničesar.

 

Kako OZP vpliva na plačo?

Obvezni zdravstveni prispevek spada med prispevke delojemalca (do sedaj 22,1%). To pomeni, da bo prispevek v višini 35 eur odtegnjen od bruto plače, hkrati pa bo zniževal osnovo za dohodnino.

Strošek plače, če se delodajalec ne odloči za zvišanje neto plače, se ne spremeni.

 

Kako OZP vpliva na prispevke samozaposlenih?

Obvezni zdravstveni prispevek prispevke samozaposlenih poviša za 35 eur. Primer: Zavezancu, ki je do sedaj plačeval mesečne prispevke v višini 500 eur, se strošek prispevkov v 2024 poviša na  535 eur.

 

OZP se bo usklajeval na letni ravni. 35 eur velja do februarja 2025, nato pa se bo znesek enkrat letno usklajeval z rastjo povprečne bruto plače v preteklem letu.

 

Več lahko preberete na:

https://www.gov.si/novice/2023-12-29-z-novim-letom-prihaja-obvezni-zdravstveni-prispevek/

https://www.zpiz.si/cms/content2019/plailo-obveznega-zdravstvenega-prispevka–od-prej

 

Vaš računovodski servis

29. 12. 2023
NAMEN DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij (nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati, registrirane cerkve in druge verske skupnosti in šolskih skladov ali skladov vrtcev). Donacija ne vpliva na višino našega vračila ali doplačila dohodnine.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%,… ali 1% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 1% dohodnine. Posameznemu šolskemu skladu lahko upravičenec nameni največ 0,3% odmerjene dohodnine.

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so objavljeni na seznamu v prilogi.

Zahtevke (v prilogi) se pošlje na pristojni finančni urad po pošti ali odda elektronsko preko sistema e-davki do 31. decembra 2023.

Vaš računovodski servis

16. 12. 2023
OBVESTILO – POROČANJE O KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH za ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024

Obveščamo vas, da morate vsi, ki podeljujete kadrovske štipendije poročati o podeljenih kadrovskih štipendijah najkasneje do 31.12.2023.

Zakon določa tudi globo za prekršek opustitve dolžnosti poročanja, in sicer z globo:
– od 300 do 600 EUR se kaznuje subjekt, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in dodeljuje štipendije na podlagi drugih predpisov;
– od 150 do 300 EUR se kaznuje odgovorna oseba subjekta prejšnje alineje.

Štipenditorji morajo poročati preko posebne spletne aplikacije, ki jo najdete na naslovu: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/porocanje/

Kako poročati?
Za prijavo v aplikacijo mora imeti zaposleni ustrezen certifikat pravne osebe (digitalno potrdilo), ki ga je izdal kateri od pristojnih organov.

Kje poročati?
Štipenditor mora vnesti sledeče podatke za vsakega štipendista:
O štipendistu (ime, priimek, EMŠO, naslov in občino prebivališča),
O šolanju (kje se šola, izobraževalna ustanova in program, vrsta in področje izobraževanja, letnik in status),
O štipendiji (višina, morebitno sofinanciranje).

Več informacij:
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/porocanje/

Vaš računovodski servis.

29. 11. 2023
OBVESTILO – IZPLAČILO DELA PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST

Znana je nova povprečna plača za september: 2.174,70 eur, ki je maksimalen neobdavčen znesek poslovne uspešnosti za izplačilo decembra.  

OBVESTILO – IZPLAČILO DELA PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST  

 

 1. PLAČILO ZA POSLOVNO USPEŠNOST (v pogovornem jeziku tudi: trinajsta plača, božičnica, letna nagrada ipd.) je po Zakonu o delovnih razmerjih opredeljeno kot sestavni del plače, če je tako dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

 

Od 1. 1. 2023 velja, da izplačilo dela plače za poslovno uspešnost ne bo predmet obdavčitve, če bo izplačano največ dvakrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem, do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v RS. V primeru, da je izplačilo dvakrat letno, se izplačili seštejeta.

 

Plačilo za poslovno uspešnost se torej ne všteva v davčno osnovo, če:

 • imajo pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost vsi delavci pri delodajalcu in so pravica do izplačila ter merila za njegovo izplačilo določeni v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni

 

ali

 

 • je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost po merilih, dogovorjenih v tej kolektivni pogodbi ali dogovorjenih na način ali na podlagi te kolektivne pogodbe.

 

Zaradi specifične vsebine navedenega splošnega akta (raznovrstnosti kriterijev in meril) je težko pripraviti vzorec akta, ki bi bil uporaben za vsa podjetja, vam pa v priponki pošiljamo 2 primera takšnega akta, ki sta vam lahko v pomoč pri sestavi predmetnega splošnega akta za vaše podjetje.

 

 1. NOVA SODNA PRAKSA: Višje delovno in socialno sodišče je v sodbi X Pdp 781/2022 odločilo, da efektivna prisotnost na delovnem mestu vpliva na poslovni rezultat oz. uspešnost delodajalca, zato je lahko kriterij za določitev različne višine izplačila tega dela plače. Različna obravnava delavcev, ki so z dela odsotni iz različnih razlogov (letni dopusti, prazniki in bolniške odsotnosti, ki so bile posledica nesreče pri delu, poklicne bolezni ali krvodajalstva), po mnenju višjega sodišča ni diskriminatorna.Dopuščena je bila revizija, čaka se na končno odločitev Vrhovnega sodišča.

 

 

 1. PRIMERI IZRAČUNOV:                    

 

Trenutno najvišji neobdavčeni znesek

(zadnji podatek povprečne mesečne plače zaposlenih v RS  za september 2023)

2.174,70 €
100 % zadnje znane bruto plače 2.174,70 €
Socialni prispevki 22,10 % 480,60 €
Neto izplačilo 1.694,10 €
prispevki delodajalca 16,10 % 350,12 €
DOHODNINA 0,00 €
SKUPEN STROŠEK DELODAJALCA 2524,82 €

 

 

Neto izplačilo 300,00 € 500,00 € 700,00 € 1.000,00 € 1.200,00 €
Bruto znesek 385,11 € 641,85 € 898,59 € 1.283,69 € 1.540,44 €
Socialni prispevki 22,10 % 85,11 € 141,85 € 198,59 € 283,70 € 340,44 €
prispevki delodajalca 16,10 % 62,00 € 103,34 € 144,68 € 206,67 € 248,01 €
DOHODNINA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
SKUPEN STROŠEK DELODAJALCA 447,11 € 745,19 € 1.043,27 € 1.490,36 € 1.788,45 €

 

 

 1. Omejitev glede izplačila poslovne uspešnosti v 2023:

Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za gospodarstvo po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK), mora v primeru, da je v letu 2023 oz. za leto 2023 prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev,

izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, o tem nemudoma oziroma najkasneje v dveh mesecih po izplačilu pisno obvestiti pristojni organ. Prejeta sredstva mora vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe skupaj z zakonitimi

zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve pravic iz tega zakona do dneva vračila.

 

Še vedno velja tudi, da ne smete izplačati poslovne uspešnost, nagrad poslovodstvu za leto 2022 in/ali 2021 in/ali 2020, če ste prejeli državno pomoč, pri kateri je to izplačilo okoliščina za vračilo državne pomoči.

Vaš računovodski servis

24. 11. 2023
OBVESTILO – SPREMEMBE ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) je bil sprejet dne 7.11.2023 in objavljen v Uradnem listu dne 15.11.2023.

Veljati je začel 16.11.2023, uporaba nekaterih določb pa je odložena na 12 mesecev po uveljavitvi (varstvo delavskih predstavnikov, sprejetje ukrepov pri pravici do odklopa).

 

BISTVENE SPREMEMBE:

1.           spremembe pri obveznih sestavinah pogodbe o zaposlitvi (jasneje se določa obveznost glede opredelitve dodatkov, pravice do usposabljanja ter za napotene delavce tudi povezava na enotno uradno nacionalno spletno mesto in informacija o plačilu za delo, do katerega je delavec upravičen v skladu s predpisi države, v kateri se delo opravlja, in v valuti, v kateri se plačilo za delo izplačuje);

2.           možnost podaje predloga za spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi izboljšanja zaposlitve ali pogojev dela – lahko poda delavec;

3.           sprememba trajanja poskusnega dela v primeru sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas – določi se sorazmerno glede na čas trajanja pogodbe o zaposlitvi;

6.           oskrbovalski dopust (upravičenost do 5 delovnih dni neplačanega oskrbovalskega dopusta v posameznem koledarskem letu, za potrebe znatnejše nege družinskega člana ali osebe, s katero delavec živi v skupnem gospodinjstvu, zaradi zdravstvenih razlogov);

7.           možnost podaje predloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas zaradi potreb usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja (delavec z otrokom do 8. leta starosti in delavec oskrbovalec);

8.           možnost podaje predloga za opravljanja dela na domu zaradi potreb usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;

9.           možnost podaje predloga za drugačno razporeditev delovnega časa zaradi potreb usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;

10.        nadgraditev postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga: rok, v katerem delavec ne sme ponovno storiti kršitve, se spreminja iz 1 leta na 6 mesecev + skrajšuje se najdaljši dovoljeni rok v primeru, da je rok določen v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti, in sicer iz 2 let na 18 mesecev + dodaja se možnost delavca, da se na njegovo zahtevo izvede zagovor o okoliščinah kršitve;

12.        pravica do odklopa (delodajalec je dolžan delavcem zagotavljati pravico do odklopa tako, da zagotovi, da delavec v času izrabe pravice do počitka oz. v času upravičenih odsotnosti z dela ne bo na razpolago. Z namenom konkretizacije te pravice mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe do 16.11.2024);

13.        spremembe pri prenosu letnega dopusta (v primeru upravičenih odsotnosti delavca se obdobje za prenos letnega dopusta podaljšuje iz 12 na 15 mesecev);

14.        nove pravice žrtev nasilja v družini:

– posebno varstvo delavcev, žrtev nasilja v družini;

– pravica do odsotnosti z dela (5 delovnih dni plačane odsotnosti v posameznem koledarskem letu za namene urejanja zaščite, pravnih in drugih postopkov ter odpravljanja posledic nasilja v družini);

– prepoved nočnega in nadurnega dela ter neenakomerne in začasne prerazporeditve delovnega časa za delavce, ki so žrtve nasilja v družini, brez predhodnega pisnega soglasja;

– možnost podaje predloga za opravljanje krajšega delovnega časa;

 

Več o vseh spremembah si lahko preberete na povezavi: Vsebina Uradnega lista | Uradni list (uradni-list.si)

Vaš računovodski servis

© zaman d.o.o. 2016 | Vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Politika zasebnosti