OBVESTILA

4. 5. 2023
OBVESTILO – REGRES 2023 do 1.7.2023

OBVESTILO – REGRES 2023 do 1.7.2023

Regres pripada vsakemu delavcu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta. Delodajalci morajo regres za leto 2023 svojim zaposlenim izplačati  do 1. julija 2023, če kolektivna pogodba dovoljuje, pa se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca, določi kasnejši rok, vendar najkasneje do 1. novembra 2023.

Če delavec ni zaposlen celo koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del letnega dopusta in sicer 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve. Sorazmernost se praviloma računa tudi po dnevih zaposlitve, kadar oseba ni zaposlena cel mesec.

Za leto 2023 velja, da je regres v višini 100 % zadnje znane PP v RS neobdavčen. Do te višine ni potrebno obračunati prispevkov in akontacije dohodnine.

Izplačilo regresa v mesecu MAJU:

Minimalni znesek regresa za leto 2023: 1.203,36 €

Maksimalni znesek regresa za leto 2023: 2.132,58 €

Različne kolektivne pogodbe lahko določajo višje zneske minimalnega regresa.

Letni limit za neobdavčen regres znaša 100% povprečne letne plače zaposlenih v RS (izenačitev vseh zavezancev, saj znesek povprečne mesečne plače variira). V kolikor bo delodajalec izplačal regres do neobdavčenega zneska, pa bi bil ta znesek višji od letnega limita, bo razlika obdavčena preko letne odmere dohodnine, ne pa tudi oprispevčena.

Vir: ZDR-1 (Uradni list RS, št.81/19) in Zakon o dohodnini (ZDoh-2) (Uradni list RS, št. 66/19).

Vaš računovodski servis.

© zaman d.o.o. 2016 | Vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Politika zasebnosti