OBVESTILA

27. 5. 2024
OBVESTILO – REGRES 2024 do 1.7.2024

Regres pripada vsakemu delavcu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta. Delodajalci morajo regres za leto 2024 svojim zaposlenim izplačati  do 1. julija 2024, če kolektivna pogodba dovoljuje, pa se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca, določi kasnejši rok, vendar najkasneje do 1. novembra 2024.

Regres se lahko izplača v več delih, vendar mora zadnji del biti izplačan najkasneje do 1. julija tekočega leta (oz. 1. november v primeru nelikvidnosti). Izplačila regresa po tem datumu se lahko v primeru davčnega pregleda, smatrajo za drug dohodek iz delovnega razmerja. Posledica je, da se od izplačanih zneskov, po odločbi inšpektorata, obračunajo še davki in prispevki.

Minimalni znesek regresa za leto 2024 znaša 1.253,90 €, do višine 100 % zadnje znane povprečne plače v RS pa je neobdavčen. Do te višine ni potrebno obračunati prispevkov in akontacije dohodnine.

Če delavec ni zaposlen celo koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del letnega dopusta in sicer 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve. Sorazmernost se praviloma računa tudi po dnevih zaposlitve, kadar oseba ni zaposlena cel mesec.

Izplačilo regresa v mesecu JUNIJU:

Minimalni znesek: 1.253,90 €

Maksimalni znesek: 2.332,70 € (na podlagi trenutno znane povprečne plače v RS, ki se mesečno spreminja)

Nekatere kolektivne pogodbe določajo višje zneske minimalnega regresa.

Letni limit za neobdavčen regres znaša 100% povprečne letne plače zaposlenih v RS (izenačitev vseh zavezancev, saj znesek povprečne mesečne plače variira). V kolikor bo delodajalec izplačal regres do neobdavčenega zneska, pa bi bil ta znesek višji od letnega limita, bo razlika obdavčena preko letne odmere dohodnine, ne pa tudi oprispevčena.

Vir: ZDR-1 (Uradni list RS, št.21/13 s spremembami) in Zakon o dohodnini (ZDoh-2) (Uradni list RS, št. 13/11 s spremembami)

Vaš računovodski servis

© zaman d.o.o. 2016 | Vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Politika zasebnosti