OBVESTILA

4. 9. 2023
Pomembne informacije za vse, ki zaposlene napotujejo na delo v tujino! Spremenjene določbe Zakona o čezmejnem izvajanju se začnejo uporabljati s 1.1.2024!

Bistvene novosti novega Zakona o čezmejnem izvajanju storitev:

  1. Osnova za obračun in plačilo prispevkov pa se od 1.1.2024 za napotene delavce spremeni.  Torej, to pomeni, da se za izplačila plače za obdobje od 1.1.2024 dalje tudi za delavce napotene na delo v tujino v osnovo za obračun in plačilo prispevkov všteva celotna izplačana plača, tudi dodatek za delo v tujini, ki je bil do sedaj obdavčen le z dohodnino, ne pa tudi s prispevki. To pomeni, da se ukinja izjema glede določitve nižje osnove za plačilo prispevkov zaposlenih oseb vključenih v sistem socialnega zavarovanja v RS za čas napotitve na delo v tujino. Posledica je povišanje stroška plače.

 

  1. Delodajalec mora ZZZS obveščati o vseh spremembah (zlasti, če napotitev ni bila izvedena ali predčasno zaključena). Vse spremembe pa bo potrebno sporočati sproti, ko te nastanejo, in sicer v petih dneh.  Na podlagi tega bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS) ustrezno spremenil obdobje veljavnosti potrdila A1.  Po novem pa bo lahko vlagatelj v obdobju šestih mesecev po poteku veljavnosti potrdila A1 Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS) obvestil, da je bil začetek napotitve poznejši od datuma začetka veljavnosti izdanega potrdila A1 oziroma se je napotitev predčasno prenehala ali se ta sploh ni izvršila.

 

  1. Zakon na novo tudi določa, da se v primeru pravice delavca do dela prostih dni, praznikov, krajšega dopusta ali krajše odsotnosti z dela zaradi začasne nezmožnosti za delo ne šteje za prekinitev čezmejnega izvajanja storitev oziroma za prekinitev napotitve delavca.

 

  1. Nove so določbe glede ugotavljanja resničnosti izjave o izpolnjevanju pogojev za izdajo A1 potrdil.

 

  1. Za statistične in raziskovalne namene se bodo vodile tudi evidence s strani naših pristojnih organov (evidence prijav izvajanja storitev, izdanih potrdil A1, o nadzorih na cesti na področju mendarodnega prometa) , kot tudi izmenjevale informacije med državami članicami.

Več o novem zakonu na povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8529

 

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo.

 

Vaš računovodski servis

© zaman d.o.o. 2016 | Vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Politika zasebnosti